Výpočet hodnotiacej stupnice (VHS)

Ide o program, ktorý zrýchluje a zjednodušuje výpočty pri hodnotení známkou (od 1 do 5) podľa percentuálnej stupnice.

Prevziať (mirror) program „Výpočet hodnotiacej stupnice (VHS)“

„Výpočet hodnotiacej stupnice (VHS)“ nájdete aj na slunecnice.cz

download VHS, CRS, BVA file
VHS, CRS, BVA free dl

Free download VHS, CRS, BVA

VHS, CRS, BVA 5 stars award

Antivirus Report for VHS, CRS, BVA 1.1 on SuggestSoft.com

Antivirus Report for VHS, CRS, BVA 1.1 on LotSoft.org

VHS, CRS, BVA : 5 Stars award on Planetsofts

vhs_1.1-tab1.jpg
vhs_1.1-tab1.jpg

Máte možnosť jednoducho a rýchlo definovať vlastné stupnice pre rôzne triedy, písomky, výkony, …

vhs_1.1-tab2.jpg
vhs_1.1-tab2.jpg