Seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie

V Partizánskej Ľupči sa v nedeľu 23. apríla 2017 uskutočnilo seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Študenti Kristína Veselá, Natália Šeďová, Júlia Činčuráková, Jozef Vozár, Dávid Kötél, Ivan Hudák, Samuel Grega, Karolína Steinerová a Michal Penkala vystúpili v kultúrnom dome s hudobno-divadelným pásmom „Obrazy zo života reformátora Dr. Martina Luthera“, ktoré pripravili pod vedením Mgr. Janky Záborskej a Mgr. Viery Brtišovej. Študenti účastníkom stretnutia priblížili život nášho reformátora obrazom, slovom a piesňou od jeho narodenia až po povestné pribitie 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. Pozrite si fotky.

Úžasná reprezentácia našej školy v tvorivej kategórii celoslovenskej súťaže ENERSOL 2017

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 sa študenti III.B5, menovite Samuel Lipták a Matej Kordoš, zúčastnili celoštátneho kola súťaže ENERSOL 2017. Školu úspešne a úžasne reprezentovali aj v spravodajstve TV JOJ dňa 15. 04. 2017. V rámci tvorivej kategórie medzi ďalšími 16 vysokokvalitnými prácami obhájili s 38 bodmi fantastické 7. miesto! V tejto tvorivej kategórii ako jediní gymnazisti z celého Slovenska s nadpriemerným technickým záujmom súťažili medzi ostatnými súťažiacimi z odborných škôl. Pokračovať na Úžasná reprezentácia našej školy v tvorivej kategórii celoslovenskej súťaže ENERSOL 2017

Úspešné celoštátne kolo súťaže ENERSOL 2017

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 sa uskutočnilo v SOŠ Senici celoslovenské kolo 7. ročníka súťaže ENERSOL SK 2017 podporovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Štátnym inštitútom vzdelávania. Ide o slovenskú vetvu medzinárodnej súťaže, v ktorej spolupracujeme s Českou republikou. Odniesli sme si druhé miesto v kategórii – propagačná. Víťazkami sú Ema Urbánková a Terézia Dančová z triedy I. A5 s prácou Sei ṏkologish – pod vedením RNDr. Miluši Sohovej. Pozrite si fotografie diplomu a nádhernej víťaznej trofeje.

Pokračovať na Úspešné celoštátne kolo súťaže ENERSOL 2017

Majstrovstvá Slovenska v šachu družstiev žiakov 2016/2017

Naša Evanjelická spojená škola 11. apríla 2017 získala 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v šachu družstiev žiakov ZŠ 2016/2017 v Zakamennom. Súťaže o pohár Slovenska sa zúčastnilo 42 družstiev základných škôl. V našom zlatom tíme nám prvenstvo vybojovali Marek Tobias Janík, Katka Janíková, Martinka Tarageľová a Jakub Pogádl. Ocenení získali k titulu aj právo postúpiť na významný medzinárodný turnaj družstiev Belaja ladja, ktorý sa bude konať 1. júna až 9. júna 2017 v Ruskej Soči. Veríme, že budú úspešní. Žiaci sú členmi Liptovskej šachovej školy, ktorej patrí veľká vďaka. Osobitné poďakovanie patrí trénerom a rodičovi pánovi Branislavovi Janíkovi, ktorý bol vedúcim výpravy a zabezpečil dopravu na turnaj. Výsledky sú na internetovej stránke chessresults.com.

International Particle Physics Masterclasses 2017

Vo štvrtok 30. 03. 2017 sa skupina študentov gymnázia pod vedením p. p. Pozorovej zúčastnila v priestoroch Žilinskej univerzity na prednáškach o časticovej fyzike a veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) v Cerne. Poznatky získané na prednáškach následne využili pri praktickom cvičení, na ktorom pracovali s dátami získanými z LHC. Na záver sa spojili vo videokonferencii s fyzikmi z Cernu a študentami zo Strasburgu, Zaragozy, Poznane a Londýna. Mohli tak prediskutovať svoje výsledky z počítačového cvičenia. Celý program bol veľkým zážitkom a prínosom do budúcnosti pre všetkých zúčastnených študentov. Pozrite si fotky.