Štúrov Zvolen

Vo štvrtok 27. apríla sa konalo na našej škole školské kolo v postupovej súťaži v rétorike, ktorá nesie názov po významnom slovenskom rečníkovi Ľudovítovi Štúrovi. Súťažilo sa v troch kategóriách – prímu reprezentovali dve súťažiace, v II. kategórii sme mali štyroch súťažiacich a v kategóriu študentov stredných škôl zastupovali dvaja súťažiaci. Všetci žiaci predviedli svoje rečnícke schopnosti v ústnom prejave a mnohí prekonali samých seba. V regionálnom kole nás reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií – Gabriela Mužíková (príma), Matúš Lengvarský (tercia), Ivan Hudák (III. A5). Naši mladí rečníci sa vo veľkej konkurencii nestratili a Ivan Hudák obsadil 2. miesto. Pozrite si fotky.

Úspešné Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Z poverenia Okresného úradu – odbor školstva, Žilina sa dňa 10. mája 2017 uskutočnilo v Ružomberku krajské kolo 58. ročníka Fyzikálnej olympiády – kategória B, C a D, ktorého sa zúčastnilo sedem škôl zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentoval v kategórii C Ivan Hudák, žiak III.A5 triedy. Svojich šiestich súperov v kategórii porazil a so ziskom 24 bodov obsadil krásne prvé miesto. Srdečne blahoželáme.

Riaditeľské voľno

Z dôvodu organizovania Celoslovenského kola Biblickej olympiády a z dôvodu konania ústnej časti maturity 2017 je udelené riaditeľské voľno takto:

– v piatok 19. 05. 2017 všetkým triedam EZŠ,
– v pondelok 22. 05. 2017 týmto triedam EGJT: kvinta, sexta, septima, III.B5, I.A4, II.A4 a
– v utorok 23. 05. 2017 týmto triedam EGJT: príma, tercia, kvarta, II.B5 a III.A4.

Seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie

V Partizánskej Ľupči sa v nedeľu 23. apríla 2017 uskutočnilo seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Študenti Kristína Veselá, Natália Šeďová, Júlia Činčuráková, Jozef Vozár, Dávid Kötél, Ivan Hudák, Samuel Grega, Karolína Steinerová a Michal Penkala vystúpili v kultúrnom dome s hudobno-divadelným pásmom „Obrazy zo života reformátora Dr. Martina Luthera“, ktoré pripravili pod vedením Mgr. Janky Záborskej a Mgr. Viery Brtišovej. Študenti účastníkom stretnutia priblížili život nášho reformátora obrazom, slovom a piesňou od jeho narodenia až po povestné pribitie 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. Pozrite si fotky.

Úžasná reprezentácia našej školy v tvorivej kategórii celoslovenskej súťaže ENERSOL 2017

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 sa študenti III.B5, menovite Samuel Lipták a Matej Kordoš, zúčastnili celoštátneho kola súťaže ENERSOL 2017. Školu úspešne a úžasne reprezentovali aj v spravodajstve TV JOJ dňa 15. 04. 2017. V rámci tvorivej kategórie medzi ďalšími 16 vysokokvalitnými prácami obhájili s 38 bodmi fantastické 7. miesto! V tejto tvorivej kategórii ako jediní gymnazisti z celého Slovenska s nadpriemerným technickým záujmom súťažili medzi ostatnými súťažiacimi z odborných škôl. Pokračovať na Úžasná reprezentácia našej školy v tvorivej kategórii celoslovenskej súťaže ENERSOL 2017

Úspešné celoštátne kolo súťaže ENERSOL 2017

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 sa uskutočnilo v SOŠ Senici celoslovenské kolo 7. ročníka súťaže ENERSOL SK 2017 podporovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Štátnym inštitútom vzdelávania. Ide o slovenskú vetvu medzinárodnej súťaže, v ktorej spolupracujeme s Českou republikou. Odniesli sme si druhé miesto v kategórii – propagačná. Víťazkami sú Ema Urbánková a Terézia Dančová z triedy I. A5 s prácou Sei ṏkologish – pod vedením RNDr. Miluši Sohovej. Pozrite si fotografie diplomu a nádhernej víťaznej trofeje.

Pokračovať na Úspešné celoštátne kolo súťaže ENERSOL 2017