Všetky príspevky Tibor Repček

15 rokov EGJT – súťaž

Vyber si kategóriu a svoj výtvor pošli na zsregjt@gmail.com. Najlepší získajú vecné ceny a stanú sa súčasťou oslavy. Kategórie sú: 1. Motto – vymysli motto výročia našej školy. 2. Grafické spracovanie – nakresli/graficky spracuj motto výročia. 3. Esej – napíš esej na tému „I have never let my schooling interfere with my education.“

Prváci a primáni si opakujú matematiku hraním vlastných hier

Vymyslím, vytvorím, zopakujem si a ešte sa aj zahrám spolu s kamarátmi a matematikou – to bol zmysel projektu Tangram, ktorý bol zadaný pre triedy I.A5 a prímu pod vedením RNDr. Miluši Sohovej. Zopakovať si matematiku vlastnou ručne vyrobenou hrou v slovensko-anglickej mutácii dostala za úlohu každá trieda na svojej úrovni a s učivom, ktoré bolo obsahom vyučovania za celý rok. Pozrite si fotky a sprievodné prezentácie, ktoré veľa napovedia. Učiť sa pri hraní, to je to pravé. Všetci prejavili vysoký stupeň kreativity a jedinečnosti. Tieto hry by sa určite nestratili ani v komerčnej sfére napríklad prostredníctvom školskej študentskej firmy, alebo ak máte odvahu, príďte sa zahrať, pozývame vás.

Svet vedy a techniky

Vo štvrtok 25. 05. 2017 sa triedy sexta, kvinta, 2.A5 a 1.A5 s pani profesorkami Pozorovou, Jančiovou a Volajovou zúčastnili exkurzie do Sveta Vedy a Techniky v Ostrave. Mali sme možnosť dozvedieť sa niečo viac o rôznych fyzikálnych javoch, pozreli sme si 3D film, báli sme sa o svojich spolužiakov, ktorí sa ocitli vo Faradayovej klietke. Domov sme sa vrátili obohatení o nové poznatky, ale i zážitky. Pozrite si fotky.

Deň detí na Evanjelickej spojenej škole

Rada rodičov pri Evanjelickej spojenej škole organizuje pre žiakov základnej školy i gymnázia oslavu detského sviatku 3. júna (v sobotu) v areáli ESŠ na Komenského 10, na ktorú Vás srdečne pozýva. Oslava začne ráno o 8:30 a bude trvať do 13:00. Tento rok by sme chceli vyskúšať znovu niečo nové, zorganizovať pre vás burzu – výmenu kníh.

Pokračovať na Deň detí na Evanjelickej spojenej škole