Projektové vyučovanie literatúry (webquest) v III.A5

V pondelok 23. 05. 2016 sa študenti III.A5 Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského zúčastnili na exkurzii v dome Milana Rúfusa. Výlet do Závažnej Poruby si sami zorganizovali podľa pokynov p.p.Záborskej. Počas exkurzie sa študenti dozvedeli veľa nových informácií a zaujímavostí z jeho života. Výlet zavŕšili návštevou hrobu Milana Rúfusa. K celému podujatiu spracovali prezentáciu a zverejnili aj informácie na blogu egjtprojekt.vlastnyweb.sk.

Návšteva planetária

V utorok 17. 05. 2016 sa žiaci kvarty a kvinty pod vedením pani profesorky Pozorovej a pani profesorky Jančiovej zúčastnili exkurzie v planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Žiaci si vypočuli prednášku o slnečnej sústave a následne si v planetáriu pozreli prezentáciu o vzniku slnečnej sústavy. Pripravené bolo aj pozorovanie aktuálnej hviezdnej oblohy. Z exkurzie si žiaci odniesli nové vedomosti, ale aj pekné spomienky. Pozrite si fotky.

Žiadosti slovenského národa

Pamätník Žiadosti Slovenského národa v liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová bol v utorok 10. mája 2016 popoludní dejiskom osláv 168. výročia vyhlásenia Žiadosti Slovenského národa. Pred 168. rokmi skutočne veľkí dejatelia slovenského národa zostavili Žiadosti Slovenského národa. Obsahovali 14 bodov, ktoré sú pararelné aj so súčasnosťou. Pietneho aktu kladenia vencov za spevu piesne “Kto za pravdu horí” sa zúčastnila aj trieda tercia, čím potvrdila záujem mladej generácie o dejinné udalosti Slovenska. Pozrite si fotky.