Zasadnutie Rady školy bude 28. 08. 2014 (štvrtok) o 16:30

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční vo štvrtok 28. 08. 2014 o 16:30 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Výdaj stravných lístkov na mesiac september

Výdaj stravných lístkov na mesiac september 2014 bude v dňoch 28. 08. 2014 (štvrtok 08:00 – 12:00), 02. 09. 2014 (utorok po Službách Božích 11:00 – 13:00) a 03. 09. 2014 (streda 07:15 – 08:00 a 12:00 – 13:30).

Začiatok nového školského roka

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 v evanjelických školách v Liptovskom Mikuláši sa začne 02. 09. 2014 (utorok) Službami Božími o 09:00 v evanjelickom kostole a.v. na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Viac informácií v priloženom súbore PDF.

Zoznamy prvákov EGJT v školskom roku 2014/2015

Menné zoznamy prvákov EGJT v školskom roku 2014/2015 pre 4-, 5– a 8-ročné štúdium nájdete v priloženom PDF dokumente.

Komisionálne skúšky EGJT a EZŠ

Komisionálne skúšky na školský rok 2013/2014 pre gymnázium a základnú školu v PDF dokumente.

Fotky: Koniec školského roka

V piatok 27. 06. 2014 sa s nami rozlúčili deviataci z EZŠ a končiace ročníky z EGJT. Pozrite si fotky.

Odhlášky stravných lístkov len do utorka 24. júna 2014

Z dôvodu nulovania skladových zásob, odhlášky prijímame do 24. 06. 2014 (utorok) do 07:00. Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované. Ďakujeme.

Fotky: Deň detí v našej škole

V sobotu 07. 06. 2014 sa v areáli našej školy konala oslava Dňa detí. Pozrite si fotky.

Druhé kolo prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium

Druhé kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného gymnaziálneho štúdia s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a ekonomických predmetov bude 17. júna 2014 (utorok). Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 11. júna 2014 (streda) do 14:00 na sekretariát Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského, Komenského 10.

Drama Club EGJT: Owl Smart (repríza divadelnej hry)

V piatok 06. 06. 2014 o 17:00 vás srdečne pozývame do auditória EZŠ na autorské anglické divadelné predstavenie "Owl Smart" z dielne Drama Clubu pri ESŠ EGJT. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na zveľadenie priestoru scény.

Syndicate content