Úspešné celoštátne kolo súťaže ENERSOL 2017

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 sa uskutočnilo v SOŠ Senici celoslovenské kolo 7. ročníka súťaže ENERSOL SK 2017 podporovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Štátnym inštitútom vzdelávania. Ide o slovenskú vetvu medzinárodnej súťaže, v ktorej spolupracujeme s Českou republikou. Odniesli sme si druhé miesto v kategórii – propagačná. Víťazkami sú Ema Urbánková a Terézia Dančová z triedy I. A5 s prácou Sei ṏkologish – pod vedením RNDr. Miluši Sohovej. Pozrite si fotografie diplomu a nádhernej víťaznej trofeje.

Pokračovať na Úspešné celoštátne kolo súťaže ENERSOL 2017

Majstrovstvá Slovenska v šachu družstiev žiakov 2016/2017

Naša Evanjelická spojená škola 11. apríla 2017 získala 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v šachu družstiev žiakov ZŠ 2016/2017 v Zakamennom. Súťaže o pohár Slovenska sa zúčastnilo 42 družstiev základných škôl. V našom zlatom tíme nám prvenstvo vybojovali Marek Tobias Janík, Katka Janíková, Martinka Tarageľová a Jakub Pogádl. Ocenení získali k titulu aj právo postúpiť na významný medzinárodný turnaj družstiev Belaja ladja, ktorý sa bude konať 1. júna až 9. júna 2017 v Ruskej Soči. Veríme, že budú úspešní. Žiaci sú členmi Liptovskej šachovej školy, ktorej patrí veľká vďaka. Osobitné poďakovanie patrí trénerom a rodičovi pánovi Branislavovi Janíkovi, ktorý bol vedúcim výpravy a zabezpečil dopravu na turnaj. Výsledky sú na internetovej stránke chessresults.com.

International Particle Physics Masterclasses 2017

Vo štvrtok 30. 03. 2017 sa skupina študentov gymnázia pod vedením p. p. Pozorovej zúčastnila v priestoroch Žilinskej univerzity na prednáškach o časticovej fyzike a veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) v Cerne. Poznatky získané na prednáškach následne využili pri praktickom cvičení, na ktorom pracovali s dátami získanými z LHC. Na záver sa spojili vo videokonferencii s fyzikmi z Cernu a študentami zo Strasburgu, Zaragozy, Poznane a Londýna. Mohli tak prediskutovať svoje výsledky z počítačového cvičenia. Celý program bol veľkým zážitkom a prínosom do budúcnosti pre všetkých zúčastnených študentov. Pozrite si fotky.

Úspešné Okresné kolo Pytagoriády 6

V pondelok 20. marca 2017 sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády 6. Naše gymnázium reprezentovalo v tejto kategórii 6 žiakov prímy. Z nich sa až dvaja umiestnili v osmici úspešných riešiteľov, ktorých bolo tento rok naozaj veľmi málo. Veď z 58 zúčastnených žiakov bolo úspešných len 8, čo je len 13,8 %. Tretie miesto získal Jakub Jánoška s počtom bodov 18 a na 6. mieste sa umiestnil Ondrej Buda s počtom bodov 15. Chlapci sa pripravovali pod vedením RNDr. Miluši Sohovej. Spoznajte týchto dvoch šikovných primánov podľa fotografie.