Sárova Bystrica

Školské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica bolo vo štvrtok 06. 10. 2016. Do regionálneho kola z kategórie do 15 rokov z 1. miesta postupuje Kristína Kuzmíková (I.B5). Z kategórie 15-18 rokov z 1. miesta postupuje Samuel Grega (kvinta) a z 2. miesta Terézia Ľuptáková (IV.A5). Tretie miesto získala Ema Pavlíková (II.B5). Regionálne kolo sa uskutoční v utorok 18. 10. 2016. Pozrite si fotky.

Výberové konanie

Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľa anglického a ruského jazyka. Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, alebo mailom na adresu sekretariat@esslm.sk v termíne do 21. 10. 2016. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Projektové vyučovanie literatúry (webquest) v III.A5

V pondelok 23. 05. 2016 sa študenti III.A5 Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského zúčastnili na exkurzii v dome Milana Rúfusa. Výlet do Závažnej Poruby si sami zorganizovali podľa pokynov p.p.Záborskej. Počas exkurzie sa študenti dozvedeli veľa nových informácií a zaujímavostí z jeho života. Výlet zavŕšili návštevou hrobu Milana Rúfusa. K celému podujatiu spracovali prezentáciu a zverejnili aj informácie na blogu egjtprojekt.vlastnyweb.sk.

Návšteva planetária

V utorok 17. 05. 2016 sa žiaci kvarty a kvinty pod vedením pani profesorky Pozorovej a pani profesorky Jančiovej zúčastnili exkurzie v planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Žiaci si vypočuli prednášku o slnečnej sústave a následne si v planetáriu pozreli prezentáciu o vzniku slnečnej sústavy. Pripravené bolo aj pozorovanie aktuálnej hviezdnej oblohy. Z exkurzie si žiaci odniesli nové vedomosti, ale aj pekné spomienky. Pozrite si fotky.