Odhlášky stravných lístkov len do stredy 24. júna 2015

Z dôvodu nulovania skladových zásob, odhlášky prijímame do 24. 06. 2015 (streda) do 07:00. Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované. V prípade, že plánujete s odhláškou po tomto termíne, urobte to. Ďakujeme. Príjemné prázdniny praje kolektív školskej jedálne.

Fotky: Nemčina hrou + Dostojevský - Zločin a trest

Pani zástupkyňa Záborská bola v stredu 20. 05. 2015 s triedou II.A5 na divadelnom predstavení Dostojevského románu Zločin a trest v Košiciach. Na druhý deň so sekundou mali nemčinu hrou. Pozrite si fotky.

Fotky: Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Vo štvrtok 28. 05. 2015 si v kostole absolventi nášho 5-ročného a 8-ročného štúdia prevzali vysvedčenia a ocenenia a rozlúčili sa. Pozrite si fotky.

Fotky: Deň učiteľov

Pozrite si fotky zo dňa 27. 03. 2015 (piatok), keď sme oslavovali Deň učiteľov.

Zasadnutie Rady školy bude v pondelok 08. 06. 2015 o 16:00

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční v pondelok 08.06.2015 o 16:00 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Fotky: Stretnutie s mamičkami a deťmi ESŠ

V stredu 13. 05. 2015 sa v modlitebni na EGJT uskutočnilo stretnutie s mamičkami ESŠ a ich deťmi. Stretnutie bolo vyjadrením úcty k materstvu a prijatiu dieťaťa ako Božieho daru a požehnania.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy, z dôvodu organizovania ústnej maturitnej skúšky, udeľuje riaditeľské voľno takto:

Dátum Zložka ESŠ Triedy
22. 05. 2015 (piatok) EGJT IV.AP a IV.BP
25. 05. 2015 (pondelok) EGJT príma, tercia, II.A4, nematurujúci z IV.AP a IV.BP
26. 05. 2015 (utorok) EGJT I.B5, III.A5, kvinta, nematurujúci z IV.AP a IV.BP
27. 05. 2015 (streda) EGJT I.A4, II.A5, nematurujúci z IV.AP a IV.BP
28. 05. 2015 (štvrtok) EGJT septima

Výdaj stravných lístkov na mesiac jún

Výdaj stravných lístkov na mesiac jún 2015 bude vo štvrtok 28. 05. 2015 (11:20 – 13:45) a v piatok 29. 05. 2015 (11:20 – 13:45). Žiadame stravníkov, aby si včas vyzdvihli stravné lístky. Z prevádzkových dôvodov v inom termíne stravné lístky nebudú vydané. Ďakujeme za pochopenie.

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok 4-ročného štúdia na školský rok 2015/2016 nájdete v priloženom PDF dokumente.

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2015/2016 po náhradnom termíne 09. 04. 2015 nájdete v priloženom PDF dokumente.

Maturita 2015 - ÚFIČ - rozpis

Maturitný rozpis ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturity 2015 stiahnete ako dokument vo formáte PDF.

Syndicate content