Krajina vĺn

V piatok 04. 12. 2015 zorganizovala p. p. Pozorová odbornú exkurziu z fyziky v areáli ŽU, na katedre fyziky. Exkurzie sa zúčastnili seminaristi z fyziky, I. Hudák a M. Molnár. Krajina vĺn, tak sa volá stála expozícia, ktorá sprevádza žiakov pokusmi so všetkými druhmi vlnenia a ich vlastnosťami. Odborný sprievod zabezpečil Ing. Tarjányi, PhD. Prežili sme hodnotné poučné dopoludnie. Pozrite si fotky.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Vo štvrtok 14. 01. 2016 sa v priestoroch ESŠ – Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši uskutoční okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prihlášky víťazov školských kôl olympiády je možné zaslať do 18. 12. 2015 elektronicky na adresu halahijovaesslm@gmail.com alebo poštou na adresu školy (ESŠ – EGJT, Komenského 10, Liptovský Mikuláš). Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Halahijová

Möbiova páska

Na pozvanie našej profesorky Ing. Eleny Jelenovej nás v utorok 11. 11. 2015 v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky navštívila RNDr. Emília Halušková, CSc. z Matematického ústavu SAV. So študentami II.A4 sa venovala symbolu recyklácie, tzv. Möbiovej páske. Na vytvorenie tejto pásky je potrebný len dlhší úzky pruh papiera, pričom jeden koniec sa priečne pootočí o 180° a spojí sa s druhým koncom. Presvedčili sme sa, že je to veľmi zaujímavý priestorový útvar, ktorý má len jednu stranu a jednu hranu. Sledovali sme tiež invarianty pri strihaní tejto pásky. Pozrite si fotky.

Pokračovať na Möbiova páska