Výsledky prijímacích skúšok na EGJT - doplnené o náhradný termín

Výsledky prijímacích skúšok na Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského pre školský rok 2014/2015:

Harmonogram IPČ MS 2014

Harmonogram internej písomnej časti maturitnej skúšky 2014 nájdete v dokumente PDF.

1. a 3. miesta v krajskom kole SOČ 2014 - L. Hrádok

Krajské kolo 36. ročníka SOČ sa konalo vo štvrtok 27.3.2014 na škole SOŠE v L. Hrádku. Naše žiačky (trieda septima) získali cenné umiestnenia v silných kategóriach nasledovne:

Prosíme rodičov, aby uvádzali správny variabilný symbol

Žiadame rodičov, ktorí uhradili stravné bez udania variabilného symbolu stravníka, aby ihneď kontaktovali vedúcu školskej jedálne. Takúto platbu nevieme prideliť na konto stravníka.

Ďakujeme

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno takto:

Dátum Zložka ESŠ Triedy
02. 04. 2014 (streda) EGJT V.AP, V.BP a oktáva (žiaci, ktorí sa v daný deň nezúčastňujú IPČ MS 2014)
03. 04. 2014 (štvrtok) EGJT III.AP, III.BP, septima, V.AP, V.BP a oktáva (žiaci, ktorí sa v daný deň nezúčastňujú IPČ MS 2014)

Výdaj stravných lístkov na mesiac apríl

Prosíme  stravníkov, ktorí budú mať riaditeľské voľno, aby včas vrátili stravné lístky.

Výdaj stravných lístkov na mesiac apríl 2014 bude v dňoch 27. 03. 2014 (štvrtok 11:30 – 14:00) a 31. 03. 2014 (pondelok 07:00 – 08:00 a 11:30 – 14:00).

Zasadnutie Rady školy bude 31. 03. 2014 (pondelok) o 16:30

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční v pondelok 31.03.2014 o 16:30 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

1. miesto v súťaži Mladý onkológ 2014/ÚEO Bratislava

Žiačky Katarína Zemančíková a Kristína Tomková (septima) pod vedením Ing. Kataríny Droppovej úspešne obhájili svoju prácu a získali 1. miesto v súťaži Mladý onkológ – kat. študent SŠ, v ktorej súťažilo celkovo 6 škôl.

Fotky: XI. benefičný ples Evanjelickej spojenej školy

V poradí 11. benefičný ples Evanjelickej spojenej školy sa uskutočnil 14. 02. 2014 (piatok) o 19:00 v Dome kultúry (veľká sála) mesta Liptovský Mikuláš. Pozrite si fotky.

Vivat Georgius Tranoscius 2014

Bude sa konať 4. ročník medzinárodnej duchovnej tvorby mladých autorov. Viac v propozíciách.

Syndicate content