Deň Zeme v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva

Žiaci tried sekunda, kvinta a II.A4 v piatok 22. 04. 2016 navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pod vedením PaedDr. Močiliakovej. Starší študenti mali možnosť oboznámiť sa s krehkosťou ekosystému jaskýň na Slovensku a tiež vyskúšať si na vlastnej koži náročnú prácu speleológa v stiesnených podmienkach. Mladší žiaci absolvovali prednášky v sekcii fauna, flóra a paleontológia. Najväčší záujem vzbudili u žiakov interaktívne prvky, ako zvieracie zvuky, medvedí brloh alebo mamutie mláďa. Veríme, že aj táto sprievodná akcia ku Dňu Zeme pomôže našim žiakom budovať ekologické povedomie ako aj hrdosť a lásku ku všetkému krásnemu a vzácnemu čo tu doma máme.

Školské kolo Biblickej olympiády

V piatok 15. 04. 2016 sa v priestoroch Evanjelickej ZŠ biskupa J. Janošku uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo našej Evanjelickej spojenej školy. Za Evanjelické gymnázium J. Tranovského v 3. kategórii sa umiestnili na 2. mieste Tereza Filová zo sekundy a na 3. mieste Viktória Rebeka Kunkelová. V 4. kategórii sa umiestnili na 1. mieste Ivan Hudák z II.A5, na 2. mieste Júlia Činčuráková z III.A5 a na 3. mieste Eva Machová z III.A5. Víťazom srdečne blahoželáme.

Školské kolo Biologickej olympiády

V pondelok 11. 04. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády, kategória E. Súťažiace Tereza Filová (sekunda), Ema Pavlíková (1.B5) a Kiarka Krkošková (7. trieda EZŠ) postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa konalo 12. 04. 2016. V Obvodnom kole BO obsadili: Tereza Filová – 1. miesto a postupuje do Krajského kola BO, Ema Pavlíková – 3. miesto, Kiarka Krkošková – 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom im blahoželám a do budúcna prajem veľa úspechov pri reprezentácii školy v biologických súťažiach. Pozrite si fotky. RNDr. Daniela Komorová

Odhlasovanie stravných lístkov

Oznamujeme stravníkom zložky EGJT, že 21. 04. 2016 (štvrtok) budú z dôvodu účasti na akadémii „Vivat Georgius Tranoscius“ všetci stravníci (žiaci aj zamestnanci) hromadne odhlásení. Prosíme vrátiť stravné lístky. Školská jedáleň bude v prevádzke len pre zložku EZŠ a zamestnancov. Výdaj obedov bude od 11:20 do 13:00. Zamestnanci EZŠ, ktorí sa zúčastnia akadémie, sa odhlasujú sami. Prosím triednych učiteľov 8-ročného gymnázia (príma, sekunda, tercia a kvarta), ktorí majú záujem o obed, aby to nahlásili vedúcej ŠJ najneskôr do 15. 04. 2016.

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

V piatok 11. 03. 2016 sa študenti nášho EGJT Ema Škerenčáková, Andrej Uličný (trieda sekunda), Anamária Huttová (trieda tercia) zúčastnili krajského kola Olympiády v ruskom jazyku v Turčianskych Tepliciach. Aj napriek silnej konkurencii starších súťažiacich v kategórii A1 sa Ema Škerenčáková stala úspešnou riešiteľkou a Andrej Uličný obsadil 3. miesto. V kategórii A3 sa Annamária Huttová umiestnila na 2. mieste. Všetkým srdečne blahoželáme.

Súťaž Mladý onkológ 2016 – výsledky

V stredu 09. 03. 2016 získali žiaci Michaela Salcerová a Martin Marhefka (IV.A5) s témou “Prevencia karcinómu krčka maternice” 3. miesto v silnej konkurencii 7 súťažných prác v kat. Študent SŠ. Kozultantkou bola Ing. K. Droppová. K úspechu im gratulujeme. Súťaž sa konala pod záštitou Nadácie Výskum Rakoviny v spolupráci s ÚEO – SAV Bratislava, UPJŠ v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Cieľom súťaže bolo upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu. Viac na upjs.sk.