Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2015/2016 nájdete v priloženom PDF dokumente.

Fotky: Lyžiarsky výcvik - druháci EGJT

V týždni 09. 03. – 13. 03. 2015 si druháci nášho gymnázia výborne zalyžovali. Pozrite si fotky.

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Gratulujeme a ďakujeme naším skvelým študentom za reprezentáciu nášho gymnázia na krajskej prehliadke!

Výsledkovú listinu nájdete na http://www.soselh.sk/…2015kraj.pdf

Do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 24.4.2015 v Holetovej akadémii v Piešťanoch, postupujú: Martin Marhefka a Michaela Salcerová z III.AP.

Fotky: Školské kolo biologickej olympiády

Vo štvrtok 26. 03. 2015 prebehlo školské kolo olympiády z biológie. Zúčastnili sa triedy základnej školy (6. ročník) aj gymnázia (príma). Pozrite si fotky.

Výdaj stravných lístkov na mesiac apríl

Výdaj stravných lístkov na mesiac apríl 2015 bude v dňoch 26. 03. 2015 (štvrtok 11:20 – 13:45) a 31. 03. 2015 (utorok 11:20 – 13:45).

Prosíme stravníkov, aby si včas vyzdvihli stravné lístky.

Zasadnutie Rady školy bude v pondelok 30. 03. 2015 o 16:00

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční v pondelok 30.03.2015 o 16:00 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy, z dôvodu organizovania Maturity 2015, prijímacích skúšok a Dňa učiteľov, udeľuje riaditeľské voľno takto:

Dátum Zložka ESŠ Triedy
18. 03. 2015 (streda) EGJT I.A5
19. 03. 2015 (štvrtok) EGJT oktáva, V.AP, V.BP (študenti, ktorí sa nezúčastňujú maturity)
27. 03. 2015 (piatok) EGJT a EZŠ všetky triedy
30. 03. 2015 (pondelok) EGJT všetky triedy

Fotky: Vedecké dielne 2015 - onkológia

V piatok 27. 02. 2015 sa študenti IV.AP, IV.BP a septimy zúčastnili na prednáške organizovanej Nadáciou Výskum rakoviny. Tieto prednášky sú v našej škole už tradíciou, ktorú začala Ing. Droppová pred tromi rokmi a ich cieľom je oboznamovať študentov s novými poznatkami v onkológii.

1. a 2. miesto v okresnom kole SOČ 2015 - L. Hrádok

Vo štvrtok 05. 03. 2015 sme sa umiestnili na SOČ-ke v kat. 06 Zdravotníctvo a farmakológia nasledovne:

  1. miesto: Martin Marhefka, Michaela Salcerová; Téma: Prevencia karcinómu krčka maternice; Konzultantka: Ing. Katarína Droppová
  2. miesto: Lenka Gunišová; Téma: Život s celiakiou; Konzultantka: RNDr. Daniela Komorová

Obe práce postupujú do krajského kola SOČ. Autorom gratulujeme.

Výsledná listina 37. ročníka SOČ: http://www.soselh.sk/…vysledky.pdf

Stala sa vražda!

Vo štvrtok 12. 02. 2015 sa študenti kvinty zúčastnili „vyšetrovania“ úmrtia Liama Johnsona, ktorého telo vytiahli z mora v Dubline. Toto bola úloha, ktorú študenti v kreatívnej fabrike Steel park v Košiciach mali vyriešiť. Na základe vzoriek, ktoré dostali na analýzu, mali určiť či to bola samovražda, alebo vražda. Na konci analýzy v záverečnej správe jednoznačne potvrdili úmyselné zabitie – vraždu. To, že ich práca zaujala môžete vidieť aj na priloženej fotodokumentácii.

Syndicate content