Fotky: Imatrikulácie prvákov EGJT

V pondelok 27. 10. 2014 od 14:30 prebiehali imatrikulácie prvákov EGJT. Akciu organizovali štvrtáci a septima.

Nový maturitný poriadok

Maturitný poriadok 2015 si môžete prečítať na podstránke Maturita.

Výdaj stravných lístkov na mesiac november

Výdaj stravných lístkov na mesiac november 2014 bude v dňoch 28. 10. 2014 (utorok 11:30 – 13:30) a 29. 10. 2014 (streda 11:30 – 13:30).

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku v okrese LM

Predmetová komisia 2. cudzí jazyk oznamuje stredným školám v okrese Liptovský Mikuláš, že Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční v utorok 13. 01. 2015. Prihlášky zasielajte do 18. 12. 2014 poštou na sekretariát školy (Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš) a elektronicky na e-mailovú adresu kovacovaesslm@gmail.com.

Mgr. Daniela Kováčová

Fotky: Kurz na ochranu človeka a zdravia (OŽAZ)

Tohto roku sme vystihli počasie na Kurze na ochranu človeka a zdravia len tak o vlások. Z Poludnice sme mali nádherný výhľad na Kriváň a všetky aktivity, ktoré na kurze mávame pravidelne, zaujali, potešili a poučili našich tretiakov a septimu. Pozrite si fotky.

Fotky: Kurz netradičných športov

Študenti prvého ročníka a kvarty sa každoročne zúčastňujú Kurzu netradičných športov v prvých mesiacoch školského vyučovania. Počas troch dní sa žiaci oboznámia s technikou a taktikou niektorých druhov športu a tiež s možnosťami zašportovať si v niektorom menej známom prostredí športovísk, ktoré Liptovský Mikuláš ponúka. Pozrite si fotky a potešte sa s nimi, im sa určite páčilo.

Zasadnutie Rady školy bude 14. 10. 2014 (utorok) o 16:30

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční v utorok 14. 10. 2014 o 16:30 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Školská jedáleň pri ESŠ - neidentifikované platby za stravné

Školská jedáleň pri ESŠ eviduje v mesiaci september neidentifikované platby za stravné. Prosíme tých rodičov, ktorí vkladajú stravné priamo na náš účet v banke, aby kontaktovali vedúcu ŠJ (spankova@esslm.sk) s preukázaním dokladu o vklade finančných prostriedkov na náš účet. V týchto prípadoch nie je vo výpise uvedené meno stravníka a ani variabilný symbol stravníka. Takúto platbu nevieme identifikovať a dochádza k zbytočným nedorozumeniam. Prosím všetkých rodičov uviesť pridelený variabilný symbol pri všetkých platbách. Ďakujem.

Fotky: Zober loptu, nie drogy

Podporná akcia Zober loptu, nie drogy sa na EGJT uskutočnila v stredu 01. 10. 2014. Pozrite si fotky.

Výdaj stravných lístkov na mesiac október

Výdaj stravných lístkov na mesiac október 2014 bude v dňoch 29. 09. 2014 (pondelok 11:20 – 14:00) a 30. 09. 2014 (štvrtok 07:15 – 08:00 a 11:20 – 13:30).

Prosíme rodičov, aby úhradu za stravné vykonali so správnym variabilným symbolom, ktorý pridelí vedúca ŠJ a počas celého štúdia sa nemení, zrealizovali včas.

Syndicate content