Riaditeľské voľno

Z dôvodu organizovania prijímacích skúšok na 5-ročné a 8-ročné štúdium na školský rok 2017/2018 a z dôvodu PFIČ z GEA a EVN MS 2017 je udelené riaditeľské voľno vo štvrtok 30. 03. 2017 všetkým triedam EGJT a v piatok 31. 03. 2017 I.A5 a II.A5 EGJT.

Hviezdoslavov Kubín

Vo štvrtok 09. 03. 2017 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, v rámci ktorého sa v druhej kategórii na prvých miestach umiestnili Tamara Kaliská (príma) a Peter Iglarčík (príma). V tretej kategórii zvíťazili Eliška Vyhnalová (sekunda) a Kristína Partelová (tercia). Vo štvrtej kategórii sa na prvom mieste umiestnili Alena Štoffová (III.A4) a Ema Urbánková (I.A5). Víťazom gratulujeme a budeme im držať palce v obvodnom kole súťaže (3. a 4. apríl – CVČ, Nábrežie). Pozrite si fotky.

Objavujeme čaro chémie

Študentov sekundy baví chémia a niektorí z nich veľmi radi chodia na chemický krúžok. V rámci neho experimentujeme a jeden z vydarených pokusov sme zdokumentovali. Zúčastnili sme sa súťaže „Objavujeme čaro chémie“, ktorej 2. ročník v tomto školskom roku vyhlásilo Združenie učiteľov chémie. Filip Dvorščák a Oliver Drobčo sa v celoslovenskom kole umiestnili na úžasnom 3. mieste z viac ako 33 prác vo svojej kategórii (diplom).

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 15. 02. 2017 sa v Čadci konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa našim študentom mimoriadne darilo. Alex Burgan (III.B5) zvíťazil vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola. Inés Ashton (sexta) sa vo svojej kategórii umiestnila na skvelom 2. mieste. Podobne Emma Miklášová (kvarta) získala výborné druhé miesto. Gratulujeme a ďakujeme! Pozrite si fotky.

Grantový program Stredoškoláci do sveta opäť otvorený

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Stredoškoláci do sveta. Má ambíciu podporiť tých vynikajúcich študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných škôl s maturitou, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do stredy 15. marca 2017. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke nadaciatatrabanky.sk.