Objavujeme čaro chémie

Študentov sekundy baví chémia a niektorí z nich veľmi radi chodia na chemický krúžok. V rámci neho experimentujeme a jeden z vydarených pokusov sme zdokumentovali. Zúčastnili sme sa súťaže „Objavujeme čaro chémie“, ktorej 2. ročník v tomto školskom roku vyhlásilo Združenie učiteľov chémie. Filip Dvorščák a Oliver Drobčo sa v celoslovenskom kole umiestnili na úžasnom 3. mieste z viac ako 33 prác vo svojej kategórii (diplom).

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 15. 02. 2017 sa v Čadci konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa našim študentom mimoriadne darilo. Alex Burgan (III.B5) zvíťazil vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského kola. Inés Ashton (sexta) sa vo svojej kategórii umiestnila na skvelom 2. mieste. Podobne Emma Miklášová (kvarta) získala výborné druhé miesto. Gratulujeme a ďakujeme! Pozrite si fotky.

Grantový program Stredoškoláci do sveta opäť otvorený

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Stredoškoláci do sveta. Má ambíciu podporiť tých vynikajúcich študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných škôl s maturitou, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do stredy 15. marca 2017. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke nadaciatatrabanky.sk.

Plasty a ich účinok na ľudský organizmus

V pondelok 30. januára 2017 nás navštívila doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oboznámila nás s prednáškou na tému „Plasty a ich účinok na ľudský organizmus“. Dozvedeli sme sa fakty o plastoch – ftalátoch, o ich symboloch, existujúcom 7. svetadieli, aj prípustných denných hodnotách denných dávok TDI, najrizikovejších skupinách z hľadiska expozície či výrobe bioplastov. Pozrite si fotky.