Výdaj stravných lístkov na mesiac október

Výdaj stravných lístkov na mesiac október 2014 bude v dňoch 29. 09. 2014 (pondelok 11:20 – 14:00) a 30. 09. 2014 (štvrtok 07:15 – 08:00 a 11:20 – 13:30).

Prosíme rodičov, aby úhradu za stravné vykonali so správnym variabilným symbolom, ktorý pridelí vedúca ŠJ a počas celého štúdia sa nemení, zrealizovali včas.

Fotky: Tomáš Graumann - 2x zachránené dieťa

Tomáš Graumann, Žid narodený v Brne, naturalizovaný Američan, kresťanský misionár na Filipínach a jedno zo 669 detí zachránených Nicholasom Wintonom navštívil v pondelok 22. 09. 2014 našu školu spolu s manželkou Caroline na poznanie sestry seniorky LOS Kataríny Hudákovej, aby porozprával svoj príbeh 2× zachráneného dieťaťa. Pozrite si fotky.

Fotky: Nezábudky

V dňoch 11. a 12. 09. 2014 sa študenti našej školy zúčastnili verejnej zbierky organizovanej Ligou za duševné zdravie. Pozrite si fotky.

Fotky: Začiatok nového školského roka

V utorok 02. 09. 2014 sme privítali nový školský rok v evanjelickom kostole na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši. Pozrite si fotky.

Jazykový pobyt vo Veľkej Británii

Jazyková stáž pre rok 2015 v anglickom meste York je pre slovenských študentov vo vekovej kategórii 15 – 17 rokov. Kurz trvá od 20. 06. do 28. 06. 2015. Viac informácií sa dočítate v priloženom dokumente a v prezentácii.

Zmena výšky príspevku na obedy

Výška príspevku na obedy je určená s účinnosťou od 01. 09. 2014 takto:

Stravník Suma
ZŠ – 6 až 11 rokov 1,22 €
ZŠ/SŠ – 11 až 15 rokov 1,29 €
SŠ – 15 až 18/19 rokov 1,39 €
Zamestnanci školy 2,61 €
Iní stravníci 3,00 €

Zasadnutie Rady školy bude 28. 08. 2014 (štvrtok) o 16:30

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční vo štvrtok 28. 08. 2014 o 16:30 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Výdaj stravných lístkov na mesiac september

Výdaj stravných lístkov na mesiac september 2014 bude v dňoch 28. 08. 2014 (štvrtok 08:00 – 12:00), 02. 09. 2014 (utorok po Službách Božích 11:00 – 13:00) a 03. 09. 2014 (streda 07:15 – 08:00 a 12:00 – 13:30).

Začiatok nového školského roka

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 v evanjelických školách v Liptovskom Mikuláši sa začne 02. 09. 2014 (utorok) Službami Božími o 09:00 v evanjelickom kostole a.v. na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Viac informácií v priloženom súbore PDF.

Zoznamy prvákov EGJT v školskom roku 2014/2015

Menné zoznamy prvákov EGJT v školskom roku 2014/2015 pre 4-, 5– a 8-ročné štúdium nájdete v priloženom PDF dokumente.

Syndicate content