Zoznamy prvákov EGJT v školskom roku 2014/2015

Menné zoznamy prvákov EGJT v školskom roku 2014/2015 pre 4-, 5– a 8-ročné štúdium nájdete v priloženom PDF dokumente.

Komisionálne skúšky EGJT a EZŠ

Komisionálne skúšky na školský rok 2013/2014 pre gymnázium a základnú školu v PDF dokumente.

Zasadnutie Rady školy bude 23. 06. 2014 (pondelok) o 16:30

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční v pondelok 23. 06. 2014 o 16:30 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Odhlášky stravných lístkov len do utorka 24. júna 2014

Z dôvodu nulovania skladových zásob, odhlášky prijímame do 24. 06. 2014 (utorok) do 07:00. Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované. Ďakujeme.

Fotky: Deň detí v našej škole

V sobotu 07. 06. 2014 sa v areáli našej školy konala oslava Dňa detí. Pozrite si fotky.

Druhé kolo prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium

Druhé kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného gymnaziálneho štúdia s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a ekonomických predmetov bude 17. júna 2014 (utorok). Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 11. júna 2014 (streda) do 14:00 na sekretariát Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského, Komenského 10.

Drama Club EGJT: Owl Smart (repríza divadelnej hry)

V piatok 06. 06. 2014 o 17:00 vás srdečne pozývame do auditória EZŠ na autorské anglické divadelné predstavenie "Owl Smart" z dielne Drama Clubu pri ESŠ EGJT. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na zveľadenie priestoru scény.

Fotky: Stretnutie s mamičkami a deťmi ESŠ

V stredu 21. 05. 2014 sa v modlitebni na EGJT uskutočnilo stretnutie s mamičkami ESŠ a ich deťmi. Stretnutie bolo vyjadrením úcty k materstvu a prijatiu dieťaťa ako Božieho daru a požehnania.

Fotky: Vivat Georgius Tranoscius

V stredu 07. 05. 2014 sa konal ďalší ročník medzinárodnej duchovnej tvorby mladých autorov. Pozrite si fotky.

Fotky: Vyhrali sme národné kolo súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť

Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. a nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, n. o. pripravili finálové kolo celoslovenskej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť 2014. Finále súťaže sa uskutočnilo v utorok 20. mája 2014 v priestoroch HP Slovakia. Pozrite si fotky.

Syndicate content