Brigáda na Evanjelickej spojenej škole

Vážení rodičia, kolegovia, priatelia školy, študenti a žiaci,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozvala na brigádu, ktorú sme naplánovali na sobotu 17. októbra 2015 (sobota) o 9:00 hodine. Naším cieľom je upratať okolie celého areálu školy (gymnázia aj základnej školy) a začať časť výkopových prác k osadeniu hojdačiek pre družinku. Preto Vás všetkých prosím, prineste si zo sebou rukavice, hrable, lopaty, krompáče, a fúriky. Ukončenie prác plánujeme na 14:00 hodinu.

Pitný režim a malé občerstvenie sú zabezpečené. Na všetkých sa teší predseda Rady rodičov a riaditeľka ESŠ.

Výdaj stravných lístkov na mesiac október

Výdaj stravných lístkov na mesiac október 2015 bude v dňoch 29. 09. 2015 (utorok 11:20 – 14:00) a 30. 09. 2015 (streda 11:20 – 14:00). Žiadame stravníkov, aby si v tomto čase vyzdvihli stravné lístky. Ďakujeme

Fotky: Dni nezábudiek 2015

Aj v tomto školskom roku sme participovali na realizácii celoštátnej verejnej zbierky Dni nezábudiek v našom meste, ktorá je organizovaná Ligou za duševné zdravie. Táto zbierka nesie odkaz pomoci ľuďom s duševnými chorobami ale je tiež zameraná preventívne – upozorňuje na dôležitosť zachovávania si duševného zdravia. Pod pojmom „duševné zdravie“ je myslené: vedomie vlastnej hodnoty, pocit psychickej pohody, uvedomenie si vlastných možností, schopnosť vytvárať a udržiavať hodnotné vzťahy. Zbierka sa konala v dňoch 17. a 18. septembra 2015 a aktívne sa jej zúčastnili študenti gymnázia a deviateho ročníka EZŠ. Pozrite si fotky.

Fotky: Kurz netradičných športov

Študenti prvého ročníka a kvarty sa každoročne zúčastňujú Kurzu netradičných športov v prvých mesiacoch školského vyučovania. Počas troch dní sa žiaci oboznámia s technikou a taktikou niektorých druhov športu a tiež s možnosťami zašportovať si v niektorom menej známom prostredí športovísk, ktoré Liptovský Mikuláš ponúka. Pozrite si fotky a video a potešte sa s nimi, im sa určite páčilo.

Fotky: Začiatok nového školského roka

V stredu 02. 09. 2015 sme privítali nový školský rok v evanjelickom kostole na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši. Pozrite si fotky.

Zasadnutie Rady školy bude v stredu 02. 09. 2015 o 15:00

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ sa uskutoční v stredu 02. 09. 2015 o 15:00 v multimediálnej učebni č. 2.30 v budove EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Začiatok nového školského roka

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 v evanjelických školách v Liptovskom Mikuláši sa začne 02. 09. 2015 (streda) Službami Božími o 09:00 v evanjelickom kostole a.v. na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Viac informácií v priloženom súbore PDF. Pozrite si zoznam žiakov prvých ročníkov.

Odhlášky stravných lístkov len do stredy 24. júna 2015

Z dôvodu nulovania skladových zásob, odhlášky prijímame do 24. 06. 2015 (streda) do 07:00. Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované. V prípade, že plánujete s odhláškou po tomto termíne, urobte to. Ďakujeme. Príjemné prázdniny praje kolektív školskej jedálne.

Fotky: Nemčina hrou + Dostojevský - Zločin a trest

Pani zástupkyňa Záborská bola v stredu 20. 05. 2015 s triedou II.A5 na divadelnom predstavení Dostojevského románu Zločin a trest v Košiciach. Na druhý deň so sekundou mali nemčinu hrou. Pozrite si fotky.

Fotky: Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Vo štvrtok 28. 05. 2015 si v kostole absolventi nášho 5-ročného a 8-ročného štúdia prevzali vysvedčenia a ocenenia a rozlúčili sa. Pozrite si fotky.

Syndicate content